Corporate identity

Corporate identity je firemní styl nebo firemní kultura, která se projevuje ve vnějším vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům. V grafickém designu se projevuje například v tiskovinách, reklamě a internetu. Tvoří ho grafický designér a jeho využívání definuje grafickým manuálem. Jedná se o graficky zpracovanou jednotnou vizuální tvář firmy. Corporate identity může obsahovat v první řadě logo, ale i letáčky, vizitky, potisky triček a jiné propagační tiskoviny.


otisk.png, 3,9kB

Grafický manuál firemní identity

Grafický manuál firemní identity je souborem závazných směrnic, předpisů, pravidel a šablon, které určují vizuální podobu jednotlivých prvků firemní identity. Základním kamenem firemní identity je grafická definice loga a jeho provedení, barev a typografie. Tyto směrnice jsou součástí jednotného vizuálního stylu.


otisk.png, 3,9kB

Logo, logotyp

Logo je grafický prvek označující firmu, organizaci či společnost. Logotyp je charakteristickým typem písma znázorněný názvem společnosti, firmy, výrobku… Může obsahovat i netextový grafický prvek.


otisk.png, 3,9kB

Firemní identitu tvoří např.:

 1. Logo, logotyp
  - je identifikátorem Vaší společnosti, zboží nebo služby (ochranné zóny, povolená a zakázaná manipulace, barevnost a písma logotypu...).
 2. Jednoduchý grafický prvek
  - graficky jednoduchý, snadno zapamatovatelný prvek, který vede k jednoduché identifivaci Vaší firmy.
 3. Jednotný vizuální styl firemních tiskovin
  - sjednocený vzhled reklamních materiálů (vizitek, letáků, plakátů...) vede k rychlé a jednoznačné identifikaci Vaší firmy.
 4. Design webových stránek
  - v jednotném stylu s propagačním materiálem firmy.
 5. Způsob prezentace v mediích

otisk.png, 3,9kB

Proč je dobré vytvářet celou corporate identity najednou a ne po částech?

Pokud se Vám podaří celou corporate identity zadat a zpracovat najednou, velice pravděpodobně se podaří docílit jednotného vzhledu všech vytvářených materiálů (což je jeden z nejdůležitějších aspektů corporate identity). Jednoduše i díky tomu, že je bude velice pravděpodobně zpracovávat jediný grafik a i Vy budete mít lepší přehled nad všemi prvky.


otisk.png, 3,9kB

Přínosy firemní identity

 1. komplexnost a systémovost
 2. prezentace firemní originality, jedinečnosti a specifičnosti
 3. integrita a ztotožnění se zaměstnanci a spolupracovníky
 4. prestiž
 5. urychluje a zefektivňuje veškerou komunikaci a propagaci firmy

otisk-barva - vlevo.png, 3,9kBotisk-barva - vlevo.png, 3,9kB ZPĚT NA NABÍDKU SLUŽEB     GRAFICKÉ PRÁCE     WEBDESIGN    LOGOTYPY    FOTO PRÁCE    REKLAMA

Webdesign: GDS COOL