Reklama

Kreativita grafika musí podpořit celkovou myšlenku a hlavní účel dané tiskoviny. Aby bylo každému, kdo se na ni podívá, hned jasné, oč jde. Reklamní leták a leták není vždy totéž.

Je potřebné zvažovat místo, kde budou lidé leták dostávat a kolik času mu budou ochotni věnovat. Je něco úplně jiného distribuovat letáky do schránek, nebo naopak dávat letáky lidem, kteří přišli do Vaší provozovny a chtějí sice stručné, ale už podrobnější informace na prostudování s sebou domů.


otisk.png, 3,9kB

Propagační grafika - letáky, plakáty, vizitky...

Tiskoviny jsou nedílnou součástí firemní komunikace. Tiskovou reklamu je možné řešit různými způsoby, ale nikdy nesmí chybět nápad, originalita a případná vazba na již zavedené firemní tiskoviny. Toto odvětví by se nemělo podceňovat, neboť na základě takových věcí jako je například dopisní papír, nabídkový katalog či pozvánka si zákazník vytvoří obrázek o společnosti, jednotlivce či události, zejména pak o její kvalitě a serióznosti.


otisk.png, 3,9kB

Nabízíme Vám grafické návrhy následujících tiskovin:

  1. letáky, plakáty
  2. katalogy, prospekty, brožury
  3. vstupenky, pozvánky, dárkové poukazy
  4. pohledy, kalendáře, PF
  5. firemní tiskoviny:
    vizitky, dopisní / hlavičkový papír, dopisní obálka
  6. reklamy do časopisů, magazínů
  7. reklamní bannery a jiné

otisk.png, 3,9kB

Jak připravit podklady pro grafické studio

Zdá se Vám, že materiály, které jste připravili pro grafické studio, vypadají výborně? Možná, ale zatím jen na monitoru Vašeho počítače. Většinu grafických úprav, které provedete ve Wordu (případně v jiném textovém editoru), v Excelu nebo v PowerPointu, se musí při převodu do lámacího programu zrušit – což znamená, že Vámi vynaložené úsilí o zlepšení vzhledu dokumentu je pouze ztrátou času. A to času nejen Vašeho, ale také času grafikova.

Věnujte pozornost radám, které jsme pro Vás připravili.


otisk.png, 3,9kB

GDS COOL zajišťuje tisk i realizaci Vašich zakázek.


otisk-barva - vlevo.png, 3,9kBotisk-barva - vlevo.png, 3,9kB ZPĚT NA NABÍDKU SLUŽEB     GRAFICKÉ PRÁCE     WEBDESIGN    LOGOTYPY    FOTO PRÁCE    CORPORATE IDENTITY

Webdesign: GDS COOL